Mária Vráblová 23 rokov, Častkovce

Niekomu Boh nadelil múdrosť, inému bohatstvo, ďaľšiemu biedu, mňa obdaril dievčatkom postihnutým detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Nadovšetko ju ľúbim, pretože mi ukázala moje skryté rezervy, naučila ma byť silnou - zvládať neľahký život, naučila ma sa nebáť akýchkoľvek prekážok, vážiť si samu seba, ale hlavne ma naučila obrovskej viere ....

Mária je narodená predčasne v 7. mesiaci. Po roku života jej bola stanovená diagnóza detská mozgová obrna. Po očkovaní v 1,5 roku pribudli epileptické záchvaty a celkové zhoršenie zdravotného stavu. Po neustálych liečbach, terapiách začala chodiť v 4 rokoch.. Mária má geniálnu pamäť, krásne recituje, spieva, má však nerovnomerný psychomotorický vývin s autistickými črtami, vie sa len čiastočne vyzliecť, obliecť, potrebuje neustálu pomoc i dohľad. Máriu veľmi posúvajú a pomáhajú liečby v zahraničí u doktorky Evy Augustínovej https://www.dr-eva-therapy.sk/ ako i rehabilitácie,kúpeľné a alternatívne liečby.

Mária aj vďaka vašim 2%dani z príjmov absolvovala okrem iného nákladnú ASHRAM liečbu v zahraničí i delfínoterapie a jej telo je vďaka tomu vzpriamenejšie, chôdza istejšia, spastické končatiny uvoľnenejšie i mentálne sa viac zaujíma o okolité dianie - akoby sa viac zapájala do reality života a vzďalovala sa uzavretému svetu autistov, oveľa viac je vnímavá a citlivá....ĎAKUJEME