Občianske združenie BAZALKA

               
         

....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste nám aj v roku 2018 venovali 2% dane z príjmov a venovali ste ich deťom postihnutím detskou mozgovou obrnou, autizmom, epilepsiou, Downov syndróm a inými ochoreniami.

Aj vďaka vašej pomoci mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2019

2% dane z príjmov

         

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku.

IČO: 42149011
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):  BAZALKA
Sídlo – Ulica:  ČASTKOVCE
Súpisné/orientačné číslo: 317
PSČ: 916 27
Obec: ČASTKOVCE

 

Ako nás podporíte?

Postup pri poskytnutí 2% z dane:

Finančná správa vydala NOVÉ “Vyhlásenie” ako aj ”Potvrdenie” – sú štrukturované, označené čiarovým kódom a majú mať predpísanú formu pri vyplnení.

  • Tlačivá vypĺňajte podľa vzoru – t.j. VŠETKO PALIČKOVÝM (VEĽKÝM) PÍSMOM.
  • V prípade, že vypĺňate tlačivo v PC, skontrolujte si po jeho uložení rozloženie údajov podľa nášho vzoru.
  • IČO musí byť zarovnané sprava.
  • Suma, ktorú vypočítate ako 2% sa prakticky nezaokrúhľuje, len odpíšete dve desatinné miesta.

 

  • V dokumentoch nájdete vzorovo vypísané tlačivo vyhlásenia.
  • SZČO alebo osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie, už nepodávajú iné tlačivo k 2%.
  • Originály tlačív – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO doručte na daňový úrad do 30. 4. 2019!
 
              
          Tlačivo na poukázanie 2%:  VYHLÁSENIE 2019 BAZALKA.pdf (267964)                
 
 
          Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane: POTVRDENIE 2019.pdf (80,9 kB)
 
 
                                                                          
Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                        
 
 
                                         
 
 
 

Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900