....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste  nášmu občianskemu združeniu venovali 2% dane z príjmov pre deti  s postihnutím detská mozgová obrna, autizmus, epilepsia, Downov syndróm a iné ochorenia. Aj vďaka vašej pomoci  mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, delfínoterapie, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

PROJEKT "VYŽIV SVOJE TELO A DUCHA CEZ ALCHÝMIU ZVUKU" JE REALIZOVANÝ S PODPOROU TSK

 

V mesiaci JÚL- AUGUST sa uskutoční na sídle oz.Bazalka DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI"
Projelkt je uskutočňovaný s podporou finančnej dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2023

2% dane z príjmov

Zamestnanec: vyznačí venovanie u svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 pri ročnom zúčtovaní a vo VYHLÁSENÍ uvedie tieto údaje o prijímateľovi. Termín zaslania vyhlásenia na DÚ do 30.4.2023

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaní do 31.3.2023, prípadne v predĺženej lehote.

 

 

                                                                      

Tlačivo na poukázanie 2%: VYHLÁSENIE 2022   

 

                                                                          

Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 

Vyživ svoje telo a ducha cez alchýmiu zvuku

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318688675-3242431576068103-2628076539651713375-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318444891-527960305924898-3786958293712817668-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318378363-1110919006287620-5196464097785576945-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318311825-1198305891098460-8863186840288644396-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318792630-551548120144646-1554198347344871697-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318570677-899173164414932-4135656742864520314-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318355700-869970237361532-3240713511339532140-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/319067806-1320377475472183-225421301689205124-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/318454130-552714802939004-7077480338016358760-n-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/313919790-1387436698725976-3554048051954235490-n-jpg/

—————

—————


Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900