....naše veľké " ĎAKUJEME" patrí všetkým vám, ktorí ste nášmu občianskemu združeniu venovali 2% dane z príjmov pre deti s postihnutím detská mozgová obrna, autizmus, epilepsia, Downov syndróm a iné ochorenia. Aj vďaka vašej pomoci mohli tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, delfínoterapie, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

PROJEKT "ALCHÝMIA ZVUKU CEZ GONGOVÝ KÚPEĽ A KRIŠTÁĽOVÉ MISY" JE REALIZOVANÝ S PODPOROU TSK


PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2024

2% dane z príjmov

Zamestnanec: vyznačí venovanie u svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 pri ročnom zúčtovaní a vo VYHLÁSENÍ uvedie tieto údaje o prijímateľovi. Termín zaslania vyhlásenia na DÚ do 30.4.2024

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaní do 31.3.2024, prípadne v predĺženej lehote.

Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode

Rýchly kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627

castkovce.bazalka@gmail.com

0911 231 648