Občianske združenie BAZALKA

               
         

....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste nám aj v roku 2018 venovali 2% dane z príjmov a venovali ste ich deťom postihnutím detskou mozgovou obrnou, autizmom, epilepsiou, Downov syndróm a inými ochoreniami.

Aj vďaka vašej pomoci mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

 NA VEREJNOSŤ sa krásna správa dáva, 
že sa pre naše "INAK OBDARENÉ DETI"
         počas LETNÝCH PRÁZDNIN 

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR 

HIER, ZÁBAVY, TERAPIÍ, RELAXU

                         otvára...

 

       DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI“

KEDY:

JÚL :                               8.7.- 12.7. , 15.7.- 19.7. / 7 detí /........10 dní

AUGUST:                     12.8. - 16.8. , 19.8. – 23.8. / 7 detí /........10 dní

 

CIEĽOM PROJEKTU JE :

Zlepšenie zdravia, samostatnosti, integrity u jednotlivcov s cieľom smerovať jednotlivcov k väčšej nezávislosti a samostatnosti v skupine ľudí s obdobným postihom, čo by prispelo v budúcnosti k ich nezávislému životu za pomoci asistentov pri možnostiach vytvorenia PODPOROVANÉHO BÝVANIA / DENNÉHO STACIONÁRA/ CENTRA,  čo je i vízia, cieľ nášho občianskeho združenia.

Rovnako pôjde i o odľahčenie rodičov / rodiča od namáhavej veľakrát celodennej 24 hodinovej starostlivosti o dieťa, kde v snahe urobiť maximum pre pokroky svojho dieťaťa zabúda na vlastný život, svoje zdravie, trocha relaxu, odpočinku....Aj tu počítame zrelaxovať rodiča formou masáže, vedených meditácii, relaxácii, tancom....osobnostným rozvojom.

KTO:

Tím prizvaných odborníkov v oblasti – fyzioterapií, Bazálnej stimulácie, EEG Biofeedback, masáží, reflexnej terapii, canissterapii, hippoterapii, Montessory vzdelávania, špeciálnej pedagogiky...poradenstva

KDE:

sídlo občianskeho združenia Bazalka, Častkovce 317 – prostredie susediace s veľkým parkom s využitím na hry, šport, prechádzky, rehabilitáciu na reh. bicykloc

TERAPIE:

 

LOGOPEDIA                                                                                   OXYGENOTERAPIA

EEG BIOFEETBACK                                                                        MUZIKOTERAPIE

ŠPECIALNA PEDAGOGIKA                                                             ARTTERAPIE

ABBA TERAPIA – rozvoj predškolských zručností                       FYZIOTERAPIE

FILLIALNA TERAPIA – terapia hrou                                             HYDROTERAPIE

MONTESORRY PEDAGOGIKA                                                         CANISSTERAPIE

MASÁŽE reflexná, celotelová, lymfatická                                     HIPPOTERAPIE

 

CENA DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA PLNÁ TERAPII, HIER, ZÁBAVY JE 800 € / 1 dieťa / 10 dní /v sume je zahrnutá i strava desiata / obed / olovrant.

KONTAKTNÁ OSOBA : Beáta Vráblová                                                                                                                      email: beata.vrablova@gmail.com    0911 231 648

 

                                                                          
Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                        
 
 
                                         
 
 
 

Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900