O nás

Naše združenie je spolok viacerých mamičiek, rodičov, starých rodičov postihnutých detí, občanov, dobrovoľníkov z nášho regiónu, ktoré sa stretávame  na sídle  OZ BAZALKA.

Vzájomne si vymieňame informácie o možnostiach liečby, terapiách, liečebných postupov, pomôckach, doplnkoch stravy, správnej výživy a stravy, riešime sociálne otázky ohľadne poskytovaných príspevkoch, nárokoch na ne  a spolu sa tešíme i z minimálnych posunov svojich detí.

Riešime spolu možnosti získavania finančných prostriedkov od darcov nadácií, sponzorov aj vďaka ktorým môžu naše deti napredovať...

Poslaním Občianskeho združenia BAZALKA je pomoc fyzicky a psychicky postihnutým deťom, občanom a ich rodinám, zvyšovaním kvality ich života cestou vytvárania organizačných, materiálnych, technických a finančných podmienok.

BAZÁLNA STIMULÁCIA

...BAZALKA je korenina na podporu trávenia a chuti do jedla...

Pre chuť žiť, správne fungovať vo všetkých oblastiach ľudských potrieb je pre človeka nevyhnutná i BAZÁLNA STIMULÁCIA.

Ide o vedecký pedagogicko – ošetrovateľský koncept podporujúci vnímanie, komunikáciu a pohybové schopnosti človeka.

Medzi prioritami stanov OZ BAZALKA je pomoc fyzicky i psychicky postihnutím ďeťom, občanom, ich rodinám i pomocou masáží a terapíí BAZÁLNOU STIMULÁCIOU ( terapie vykonávajú certifikovaní terapeuti ) na sídle o.z Bazalka .

Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne v starostlivosti o:

- deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania.

- deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie

- ľudí v kóme

           - dlhodobo pripútaných na lôžku

     - nekľudných a dezorientovaných ľudí

     - ľudí v intenzívnej starostlivosti

     - geriatrických pacientov

     - seniorov s demenciou

     - umierajúcich

     - pacientov po mozgovej mŕtvici

           - žiakov a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 

Pôsobenie ľudskej energie na endokrínne žľazy

- je to veľmi účinná a bezbolestná terapia, ktorú môže absolvovať každý.
Pri pravidelnom opakovaní, prichádza k uvoľneniu, liečeniu a dokonca k zmene kvality života. Ľudia, ktorí túto metódu vyskúšali, potvrdili jej blahodárny účinok na ich život a postupné uzdravovanie.

 

NAŠA ČINNOSŤ :

-          Hipoterapie

-          Kanisterapie

-          Bazálna stimulácia

         Muzikoterapia 

-          Masáže ( Reflexná, Lymfatická, Klasická )

-          Transhimalajksé liečenie

-          Ergoterapie


Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900