O nás

Naše združenie je spolok viacerých mamičiek, rodičov, starých rodičov postihnutých detí, občanov, dobrovoľníkov z nášho regiónu, ktoré sa stretávame na sídle OZ BAZALKA.

Vzájomne si vymieňame informácie o možnostiach liečby, terapiách, liečebných postupov, pomôckach, doplnkoch stravy, správnej výživy a stravy, riešime sociálne otázky ohľadne poskytovaných príspevkoch, nárokoch na ne a spolu sa tešíme i z minimálnych posunov svojich detí.

Riešime spolu možnosti získavania finančných prostriedkov od darcov nadácií, sponzorov aj vďaka ktorým môžu naše deti napredovať...

Poslaním Občianskeho združenia BAZALKA je pomoc fyzicky a psychicky postihnutým deťom, občanom a ich rodinám, zvyšovaním kvality ich života cestou vytvárania organizačných, materiálnych, technických a finančných podmienok.


BAZÁLNA STIMULÁCIA

...BAZALKA je korenina na podporu trávenia a chuti do jedla...

Pre chuť žiť, správne fungovať vo všetkých oblastiach ľudských potrieb je pre človeka nevyhnutná i BAZÁLNA STIMULÁCIA.

Ide o vedecký pedagogicko – ošetrovateľský koncept podporujúci vnímanie, komunikáciu a pohybové schopnosti človeka.

Medzi prioritami stanov OZ BAZALKA je pomoc fyzicky i psychicky postihnutím ďeťom, občanom, ich rodinám i pomocou masáží a terapíí BAZÁLNOU STIMULÁCIOU ( terapie vykonávajú certifikovaní terapeuti ) na sídle o.z Bazalka .


NAŠA ČINNOSŤ :

- Hipoterapie

- Kanisterapie

- Bazálna stimulácia

- Muzikoterapia

- Masáže ( Reflexná, Lymfatická, Klasická )

- Transhimalajksé liečenie

- Ergoterapie