Gabriela Sekelská 12 rokov, Stará Ľubovňa

Gabika je žiačkou 2.ročníka bežnej Z.Š.v Starej Ľubovni. Vzhľadom na jej diagnózu DMO sa učí podľa svojich možností a schopností, a aj napriek tomu sme vďační, že môže navštevovať bežnú Z.Š. a stretávať sa so svojimi rovesníkmi. Má veľmi rada hudbu, knihy, časopisy, a preto sme častými návštevníkmi knižnice. Chodí aj do Centra voľného času, kde stále niečo tvoria alebo varia. Aj keď cvičenie nepatrí medzi jej obľúbené činnosti, je súčasťou nášho života. Pravidelne rehabilitujeme vo Svetielku v Prešove, kde sa snažíme napredovať. Aj keď nie stále sa nám to darí, robíme všetko pre to, aby jej život bol čo najmenej závislý od druhých.