Rastislav a Peter Minárechovi

Rastík a Peťo Minarechoví 27 rokov, Stará Turá

 

Chlapci sa narodili predčasne v 7. mesiaci zdravotne v poriadku. V 4. mesiaci boli zaočkovaní vakcínou DiTePer. Po tomto očkovaní sa  ich zdravotný stav zhoršil, prestali sa hýbať a vnímať okolie. Nasledovalo množstvo vyšetrení, výsledkom ktorých bola diagnóza DMO. U Rastíka sa navyše objavila epilepsia, problémy so zrakom, musel absolvovať veľa bolestivých operácií a nakoľko následkom rozsiahleho poškodenia mozgu zostal na vozíku. Hoci nevie čítať ani písať, veľmi rád komunikuje a počúva hudbu. Peťo taktiež musel absolvovať veľa operácií, jeho pokroky však boli výraznejšie ako u Rastíka. Je veľmi cieľavedomý.

Finančné prostriedky z 2% sú použité na úhrady pobytu v DSS pre Rastíka, na lieky a na úhrady nákladov na štúdium Sociálnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave, ako i cestovné náklady pre Peťa, ktorý je momentálne už v 2. ročníku. Je veľmi cieľavedomý a venuje sa i športu Boccia, a to na medzinárodnej úrovni. Aj vďaka vašej pomoci sú mu hradené náklady spojené s účasťou na medzinárodných turnajoch, kde dosahuje výborné výsledky.

Obom chlapcom veľmi pomáha cvičenie v Adeli Centre.


Fotogaléria

/album/fotogaleria12/ada-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/img1381526458-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/p2040236-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/p5170036-1-jpg/

—————

/album/fotogaleria12/p5170036-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/p6080277-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/p7230138-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/u-jpg1/

—————

/album/fotogaleria12/a20150520-161109-jpg/

—————

/album/fotogaleria12/a20160207-163655-jpg/

—————

—————