....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste  nášmu občianskemu združeniu venovali 2% dane z príjmov pre deti  s postihnutím detská mozgová obrna, autizmus, epilepsia, Downov syndróm a iné ochorenia. Aj vďaka vašej pomoci  mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, delfínoterapie, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

 

V mesiaci JÚL- AUGUST sa uskutoční na sídle oz.Bazalka DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI"
Projelkt je uskutočňovaný s podporou finančnej dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2022

2% dane z príjmov

Zamestnanec: vyznačí venovanie u svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 pri ročnom zúčtovaní a vo VYHLÁSENÍ uvedie tieto údaje o prijímateľovi. Termín zaslania vyhlásenia na DÚ do 30.4.2022

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaní do 31.3.2022, prípadne v predĺženej lehote.

 

                                                                      

Tlačivo na poukázanie 2%: Vyhlasenie 2021          

 

                                                                          

Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 

Denný letný tábor pre "inak obdarené deti" 2021

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227233602-529570568304730-683375000590030182-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227386808-930979257500901-5681506761984708939-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227581862-971968440254905-5433451531308389820-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227636215-176116427792927-2566485466920470417-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227909222-925161508030156-6918912852457866684-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227987158-550519836073045-3015136242428923980-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227987560-684938629570869-6048233946901146553-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/228263727-546927396741670-8735990730612789117-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/228394997-2374391052693432-3533476432712105094-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/228607487-969524713619924-3382092461058362112-n-jpg1/

—————

—————


Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900