....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste  nášmu občianskemu združeniu venovali 2% dane z príjmov pre deti  s postihnutím detská mozgová obrna, autizmus, epilepsia, Downov syndróm a iné ochorenia. Aj vďaka vašej pomoci  mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, delfínoterapie, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

 

V mesiaci JÚL- AUGUST sa uskutoční na sídle oz.Bazalka DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI"
Projelkt je uskutočňovaný s podporou finančnej dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2022

2% dane z príjmov

Zamestnanec: vyznačí venovanie u svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 pri ročnom zúčtovaní a vo VYHLÁSENÍ uvedie tieto údaje o prijímateľovi. Termín zaslania vyhlásenia na DÚ do 30.4.2022

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaní do 31.3.2022, prípadne v predĺženej lehote.

 

                                                                      

Tlačivo na poukázanie 2%: Vyhlasenie 2021          

 

                                                                          

Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 

Denný letný tábor pre "inak obdarené deti" 2021

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226606118-400321058100846-5363989602893645485-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226663859-266099138185136-5890304504222113220-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226663859-497067468059228-3316305044147314343-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226683460-354933846134088-8958157201975303127-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226717929-2980407295548182-936763784692484342-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226865685-377652604007687-5406806274151830343-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226948694-507072330575787-5986533432726232290-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226980083-291254699465346-7998667951564109731-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227085285-522612312334035-4009218597307880958-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/227188447-181447687380584-3602556925861579379-n-jpg1/

—————

—————


Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900