....naše veľké „ ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste  nášmu občianskemu združeniu venovali 2% dane z príjmov pre deti  s postihnutím detská mozgová obrna, autizmus, epilepsia, Downov syndróm a iné ochorenia. Aj vďaka vašej pomoci  mohli  tieto deti absolvovať a hradiť finančne náročné operácie v zahraničí, pooperačné rehabilitácie, kúpeľné liečby, liečby v zahraničí, delfínoterapie, ortopedické a špeciálne pomôcky, hipoterapie, canisterapie a iné špeciálne terapie, úhrady liekov, špeciálnu ortopedickú obuv, výdavky na špeciálnu stravu, ako i úhradu zvýšených životných nákladov.

 

 

V mesiaci JÚL- AUGUST sa uskutoční na sídle oz.Bazalka DENNÝ LETNÝ TÁBOR PRE ,,INAK OBDARENÉ DETI"
Projelkt je uskutočňovaný s podporou finančnej dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PROSÍME POMÁHAJTE NÁM AJ NAĎALEJ I V ROKU 2022

2% dane z príjmov

Zamestnanec: vyznačí venovanie u svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 pri ročnom zúčtovaní a vo VYHLÁSENÍ uvedie tieto údaje o prijímateľovi. Termín zaslania vyhlásenia na DÚ do 30.4.2022

Fyzická a právnická osoba: vyznačí poukázanie 2% dane z príjmov v daňovom priznaní do 31.3.2022, prípadne v predĺženej lehote.

 

                                                                      

Tlačivo na poukázanie 2%: Vyhlasenie 2021          

 

                                                                          

Ďakujeme za podporu našim sponzorom: Webnode 

Denný letný tábor pre "inak obdarené deti" 2021

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/225731935-196599989004258-1469136999879544969-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/225807852-856378981964911-4596103417631775491-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/225948709-850997019127724-8878882593027872529-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226066126-778945856131392-5459868179400206361-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226223678-946813542546372-9188652290157110724-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226278889-1141333706356600-4699392124804058428-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226279661-144591457806623-791446828838811410-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226396867-342076577400975-3047286784045161998-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226417118-860991728147104-7379955668040745726-n-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/226534486-356009046202278-7681202732494685698-n-jpg1/

—————

—————


Kontakt

www.oz-bazalka.sk

Častkovce 317
91627


0911231648


Názov účtu - Bazalka 

Slovenská Sporiteľňa

Č. účtu:  5023024315/0900